Extended Network Banners

Ko Baca ini Nenek Kebayan!!!!


To : Nenek Kebayan PKK

Ko baca ni!!

+ Amaran!!

+ Jangan suka-suka jak bagi markah ngan staff without discussing.

+ JAHANAMM!!!Tanggungjawab Pegawai  Penilai Pertama (PPP)

PPP hendaklah menetapkan dan menentukan program tindakan dan rancangan kerja bagi bahagian/unit/aktiviti di bawah tanggungjawabnya selaras dengan dasar, rancangan dan strategi Jabatan:

v PPP dan PPK hendaklah menetapkan petunjuk prestasi bagi setiap aktiviti/projek;
v PP hendaklah menyelia kerja yang dijalankan oleh PYD melalui pengawasan dan bimbingan yang berterusan;
v PPP hendaklah berbincang dengan PYD mengenai kemajuan kerja di pertengahan tahun dan pada akhir tahun;
v PPP dikehendaki membuat penilaian, memberi ulasan dan perakuan yang sesuai serta memaklumkan prestasi  setelah membincangkannya dengan PYD.


No comments:

Post a Comment